Di éischt Schrett...

An desem Cours geet et em   d´"absolute basics" an der Hondserzéiung!

Dofir rooden ech neien Hondsbesetzer oder Hondsbesetzer vu problematische Muppen mat desem Cours unzefänken!

 


 

Deen 1. Cours "Hond an der Gesellschaft = Verantwortung" ass een Theoriecours ouni Hond an dauert ~2 Stonnen.

Deen 2. Cours "Den Ufank vum Spazéiergang" ass ee Praxiscours (mat Hond an Auto) an dauert ~1 Stonn. Den Ufank (Di éischt 3 Minutten!) vum Spazéiergang bestemmt, wéi dee ganze Rescht verleeft. Dofir ass et wichteg méi genau dorop ze kucken!

Deen 3. Cours "Verhaalensentwécklung a Léierverhaalen" ass een Theoriecours ouni Hond an dauert rem ~2 Stonnen.

Deen 4. Cours "Nobäi" ass rem ee Praxiscours mat Hond an dauert ~1 Stonn. Hei geet et dorem, dass de Mensch sein Hond einfach mool rouig bei sech haale kann.

 


 

Deelhuelen däerfen 4-6 Hondsbesetzer (mind. 3)

Präis vun desem Module:

Am Grupp: 120€ (ze bezuelen bei Umeldung)

Am Eenzeltraining: 125€ fir di 2 Praxiscours´en (je 1 Stonn op RV) + engem Handout zu den Theoriecours´en fir selwer durchzeschaffen (ze bezuelen bei Umeldung) 

 Viraussetzungen fir deelzehuelen gin et keng.

Rendez-vous zu Mechela. (Détailer bei Umeldung)

 

Datumer: 

Samstesgrupp: (6/6) complet!

Nei Datumer soubaal mir de COVID-19 iwwerstaan hun!

  14°° bis ~16°°

  14°° bis ~15°°

  14°° bis ~16°°

  14°° bis ~15°°

 

Umeldung iwwer Umeldungsformulaire ...(Impressum an AGB)